Violencia de género y migración

Les dones migrants tenen més possibilitats de patir violència masclista per les situacions personals, socials i judicials que hi viuen.
Aquesta realitat s'observa a zones del sud on hi ha fronteres, com Ceuta o Cadis. A aquests llocs hi arriben més dones migrants des de l'any 2006.

Isabel Vicario Molina y Laura Mañas Acero

Fitxa tècnica

Any de publicació: 
2023
Tipologia del document: 
Matèria: 
Idioma: 
Format: