Documents adaptats

El text de Anton P. Chéjov ha estat adaptat a Lectura Fàcil de manera col·laborativa pel Laboratori de Llenguatge accessible.
Forma part del seu projecte de Biblioteca de contes clàssic accessibles.

El text de Oscar Wilde ha estat adaptat a Lectura Fàcil de manera col·laborativa pel Laboratori de Llenguatge accessible.
Forma part del seu projecte de Biblioteca de contes clàssic accessibles.

El text de Oscar Wilde ha estat adaptat a Lectura Fàcil de manera col·laborativa pel Laboratori de Llenguatge accessible.
Forma part del seu projecte de Biblioteca de contes clàssic accessibles.

El text de Hans Christian Andersen ha estat adaptat a Lectura Fàcil de manera col·laborativa pel Laboratori de Llenguatge accessible.
Forma part del seu projecte de Biblioteca de contes clàssic accessibles.

El text de Emilia Pardo Bazán ha estat adaptat a Lectura Fàcil de manera col·laborativa pel Laboratori de Llenguatge accessible.
Forma part del seu projecte de Biblioteca de contes clàssic accessibles.

El text de Jean La Fontaine ha estat adaptat a Lectura Fàcil de manera col·laborativa pel Laboratori de Llenguatge accessible.
Forma part del seu projecte de Biblioteca de contes clàssic accessibles.

El text de Anton P. Chéjov ha estat adaptat a Lectura Fàcil de manera col·laborativa pel Laboratori de Llenguatge accessible.
Forma part del seu projecte de Biblioteca de contes clàssic accessibles.

El text de Leopoldo Alas "Clarín" ha estat adaptat a Lectura Fàcil de manera col·laborativa pel Laboratori de Llenguatge accessible.
Forma part del seu projecte de Biblioteca de contes clàssic accessibles.

Guia adaptada en Lectura Fácil de la exposició permanente del Museo de la Conca Dellà.

Guia adaptada a Lectura Fàcil de l'exposició permanent del Museu de la Conca Dellà.