Documents adaptats

¿Cómo puedo protegerme si convivo con mi maltratador?

Guia amb mesures de protecció si es conviu amb el maltractador durant la quarantena i amb una llista de recursos als quals poder recórrer.

Arau hau oinarrizko zutabea da, bai Bizkaia eta bai Bizkaiko Foru Aldundia gardenak izan daitezen.

Ortuak erabiltzeko eta ustiatzeko baimenak

Ekimen honi esker, auzotarrek lurra ekologikoki landu ahal izango dute.

Autorizaciones para su uso y aprovechamiento

Aquesta iniciativa permet al veïnat disposar d'un espai públic per cultivar la terra de manera ecològica.

Zerbitzua irisgarriagoa, erosoagoa eta erabilgarriagoa egiteko neurri-sorta bat aurreikusi da araudi berrian.

Reglament sobre el transport urbà de Bilbao. La nova norma inclou mesures per fer el servei més accesible, còmode i útil per a la ciutadania.

Aquesta norma és un pilar bàsic per a què la Diputación Foral de Bizkaia pugui garantitzar un bon govern, i eviti els conflictes d'interès.

Arau hau oinarrizkoa da Bizkaiko Foru Aldundiak gobernu ona bermatzeko eta interes-gatazkak saihesteko.

Aquesta norma és un pilar bàsic per a què Bizkaia i la Diputación Foral de Bizkaia siguin transparents.