El ruiseñor y la rosa

El text de Oscar Wilde ha estat adaptat a Lectura Fàcil de manera col·laborativa pel Laboratori de Llenguatge accessible.
Forma part del seu projecte de Biblioteca de contes clàssic accessibles.

Fitxa tècnica

Any de publicació: 
2024
Tipologia del document: 
Idioma: