Legal

Portada llei d'asil

Document en Lectura Fàcil de la llei d'asil, perquè les persones coneguin els seus drets i els puguin exercir.

Comparativa entre un document adaptat i un no adaptat.

Documents jurídics (actes, actuacions, decrets, diligències d'ordenació, provisions, sentències i notes informatives) adaptats a Lectura Fàcil. Les adaptacions s'han configurat com a plantilles perquè es puguin emplenar amb la informació de cada cas.

Concretament, els documents adaptats són:

- Acta d'informació de drets a la persona detinguda o presa.
- Acta d'informació de drets a la víctima d'un delicte.
- Actuació d'admissió de revisió de mesures.
- Actuació d'aprovació d'acord entre demandant i demandat.
- Actuació d'arxivament d'expedient.
- Actuació d'autorització de presa de mostres d'ADN.
- Actuació d'execució provisional de condemna de pagament de salaris.
- Actuació de fi d'expedient per oposició.
- Actuació d'homologació d'acord de les parts en l'ordre social.
- Actuació d'homologació d'acord de les parts en l'ordre social
(també explica què pots fer si no estàs d'acord amb la decisió del jutge).

Informe Radar 2022

Informe que recull les vulneracions de drets de persones amb discapacitat física o orgànica detectades durant l'any 2022.

Persones diverses

Adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació. L’objecte de la llei protegeix fins a 12 eixos de discriminació, com són l’edat, l’origen, el fenotip, el sexe o gènere, l’orientació sexual, la identitat i l’expressió de gènere, les conviccions religioses, la ideologia, la llengua, la condició econòmica, la discapacitat o l’aparença física.

Informe 2021 2a edició

Informe que recull les vulnerabilitats de drets de persones amb discapacitat física o orgànica detectades durant l'any 2021.

Tipus i ajudes existents: recomanacions per al procés

El document inclou informació i recomanacions sobre diferents opcions d’habitatge accessible.

Guia de recomanacions per a propietaris

La guia recull el procés que han de seguir les persones per fer accessible els espais comunitaris dels edificis d’habitatges i eliminar les barreres arquitectòniques.

Guia de recomanacions per a llogaters

La guia recull el procés que han de seguir les persones per fer accessible els espais comunitaris dels edificis d’habitatges i eliminar les barreres arquitectòniques.

Guia de recomanacions per a llogaters en propietats verticals

La guia recull el procés que han de seguir les persones per fer accessible els espais comunitaris dels edificis d’habitatges i eliminar les barreres arquitectòniques.

Arau hau oinarrizko zutabea da, bai Bizkaia eta bai Bizkaiko Foru Aldundia gardenak izan daitezen.