Legal

És un recull de les accions de l'Ajuntament per atendre i donar suport a totes les famílies de la ciutat.

Document que recull les polítiques i actuacions de l'Ajuntament de Barcelona i els seus efectes negatius en les persones, les famílies i la societat.

Articula les polítiques de joventut de l'Ajuntament de Barcelona, per donar resposta a les noves necessitats dels joves en el context socioeconòmic actual.

Recull els drets dels ciutadans i ciutadanes i els compromisos dels ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets.

Recull els drets dels ciutadans i ciutadanes i els compromisos dels ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets.

Document que recull les polítiques públiques per al benestar, familiar i social de totes les persones grans de Barcelona.

Document que complementa la Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional. Ofereix mesures per prevenir i combatre l'explotació de persones.

Articula les polítiques sectorials i territorials que garanteixen la prestació de serveis per la inclusió de la ciutadania.

Conjunt de polítiques que du a terme l'Ajuntament de Barcelona per promoure, defensar i garantir els drets de les persones homosexuals, transsexuals i bisexuals de la ciutat.

Conjunt de polítiques que du a terme l'Ajuntament de Barcelona per promoure, defensar i garantir els drets de les persones homosexuals, transsexuals i bisexuals de la ciutat.