Estratègia local amb el poble gitano de Barcelona

Document que recull els objectius i accions de l'Ajuntament per promoure la inclusió, la cohesió social, la sensibilització i el coneixement de la cultura gitana des de la igualtat i la no-discriminació.

Fitxa tècnica

Any de publicació: 
2015
Tipologia del document: 
Idioma: 
Format: