Legal

Resum dels drets que recull la convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU.

Recull dels principis, regles i models de conducta que haurien de seguir els membres del consistori , els treballados i treballadores de l'Ajuntmanet de Sant Boi i les empreses municipals.

Document que presenta les polítiques públiques per al benestar personal, familiar i social de tots els infants i adolescents de Manresa.

Document que presenta les polítiques públiques per al benestar personal, familiar i social de tots els infants i adolescents de la ciutat de Barcelona.

És un document que articula les polítiques de l'Ajuntanent destinades a garantir els drets de les dones mitjançant l'aplicació transversal de la perspectiva de gènere.

Carta de drets i deures de Barcelona

Amb aquesta carta l'ajuntament procura garantir la convivència ciutadana i el civisme a la ciutat de Barcelona.

Document que descriu com treballen els serveis socials i educatius del poble.
Inclou traduccions al espanyol, anglès, francès, rus i àrab.

Tenim dret a participar i exercir la nostra ciutadania

Document que explica què és el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya.