Legal

Pacte de mútua responsabilitat entre la ciutadania i l'administració per vetllar pels drets i deures de les persones.

Document que recull l'estratègia de treball que l'Ajuntament va dur a terme per treballar en favor de la igualtat entre dones i homes de Sestao.

Directiva que lluita contra la discriminació per motius d'origen racial o ètnic a tots els països de la Unió Europea.

Si tu no decideixes quin final desitges per a la teva vida, els altres ho decidiran per tu

Text que recull els drets de les persones malaltes.

Si tu no decides qué final deseas para tu vida, otros lo decidirán por ti

Text que recull els drets de les persones malaltes.

Document que recull els objectius i accions de l'Ajuntament per promoure la inclusió, la cohesió social, la sensibilització i el coneixement de la cultura gitana des de la igualtat i la no-discriminació.

Adaptació de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i reduir la discriminació i fomentar els principis d'igualtat, respecte i tolerància entre la ciutadania.

Document que explica l'estat de la salut de la població del districte d'Horta-Guinardó.