Legal

La Llei del voluntariat pas a pas

Document per conèixer els drets i els deures de les persones voluntàries.

La Llei del voluntariat pas a pas

Document per conèixer els drets i els deures de les persones voluntàries.

Guia per orientar sobre els recursos i serveis per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i les seves famílies.

Ley orgánica 5/2007, de 20 de abril

Adaptació de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó.

Document que explica a través de 17 objectius de l'ONU, que han de fer els països per acabar amb la pobresa, la desigualtat i la lluita contra el canvi climàtic.