Legal

Ley orgánica 5/2007, de 20 de abril

Adaptació de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó.

Document que explica a través de 17 objectius de l'ONU, que han de fer els països per acabar amb la pobresa, la desigualtat i la lluita contra el canvi climàtic.

Declaració aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 6 d'octubre de 1999.

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV)

Adaptació de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las mujeres de la República de El Salvador.