La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

Recull els drets dels ciutadans i ciutadanes i els compromisos dels ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets.

Fitxa tècnica

Any de publicació: 
2013
Tipologia del document: 
Idioma: 
Format: