Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació

Adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació. L’objecte de la llei protegeix fins a 12 eixos de discriminació, com són l’edat, l’origen, el fenotip, el sexe o gènere, l’orientació sexual, la identitat i l’expressió de gènere, les conviccions religioses, la ideologia, la llengua, la condició econòmica, la discapacitat o l’aparença física.

Fitxa tècnica

Any de publicació: 
2023
Tipologia del document: 
Matèria: 
Idioma: 
Format: