Documents jurídics adaptats

Documents jurídics (actes, actuacions, decrets, diligències d'ordenació, provisions, sentències i notes informatives) adaptats a Lectura Fàcil. Les adaptacions s'han configurat com a plantilles perquè es puguin emplenar amb la informació de cada cas.

Concretament, els documents adaptats són:

- Acta d'informació de drets a la persona detinguda o presa.
- Acta d'informació de drets a la víctima d'un delicte.
- Actuació d'admissió de revisió de mesures.
- Actuació d'aprovació d'acord entre demandant i demandat.
- Actuació d'arxivament d'expedient.
- Actuació d'autorització de presa de mostres d'ADN.
- Actuació d'execució provisional de condemna de pagament de salaris.
- Actuació de fi d'expedient per oposició.
- Actuació d'homologació d'acord de les parts en l'ordre social.
- Actuació d'homologació d'acord de les parts en l'ordre social
(també explica què pots fer si no estàs d'acord amb la decisió del jutge).

Fitxa tècnica

Tipologia del document: 
Matèria: 
Idioma: