Pacte per la infància a Catalunya

Document que recull el compromís de més de 70 entitats referents i de tots els partits polítics representats al Parlament de Catalunya amb l'objectiu comú d'impulsar acturacions que garanteixin el benestar, la qualitat de vida i reforcin el paper actiu dels infants i adolescents a la societat.

Fitxa tècnica

Tipologia del document: 
Idioma: 
Format: