Dret dels infants a viure sense violència

Observació general del Comitè dels Drets de l'Infant (2011)

L'article 19 de la Convenció recull el drets dels infants a viure sense cap tipus de violència. Aquesta Observació explica en detall el contingut de l'article i estableix les pautes perquè els estats n'assegurin el compliment.

Fitxa tècnica

Any de publicació: 
2017
Tipologia del document: 
Idioma: 
Format: