Igualtat de tracte a la feina i l'ocupació

Directiva que té com a objectiu lluitar contra qualsevol discriminació per motius de religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual a la feina.

Fitxa tècnica

Any de publicació: 
2018
Tipologia del document: 
Idioma: 
Format: