Plan municipal de lucha contra la islamofobia

Document que recull les mesures que posarà en marxa l'Ajuntamnet de Barelona per prevenir la discriminació contra les persones musulmanes o que es perceben com a tals, i garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació.

Fitxa tècnica

Any de publicació: 
2017
Tipologia del document: 
Idioma: 
Format: