Codi ètic i memòria

Memòria de l'empresa municipal PUMSA de l'any 2017 amb els seus objectius, les activitats realitzades i els seus resultats econòmics.

Una manera de ser i de fer les coses

Document que mostra la manera de ser i de fer les coses de Dincat.