Salut

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de l'Eixample i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Ciutat Vella i la seva evolució en els darrers anys.

Què fa Barcelona per prevenir i reduir el consum de drogues?

Document que explica les actuacions que es faran a Barcelona durat aquests quatre anys per prevenir i reduir el consum de drogues i els seus efectes negatius en les persones, les famílies i la societat.

Portada informe "La salut a Barcelona 2017"

Informe que explica l'estat de la salut de la població de Barcelona l'any 2017 i la seva evolució en els últims anys.

Resum de l'informe amb l'estat de la salut de la població a la ciutat de Barcelona.