Guies de lectura

Xerrem de llibres

Material didàctic d'acompanyament a dinamitzadors de clubs de lectura amb el llibre "Trampa de foc".

Guia didàctica

Orientacions didàctiques per treballar la lectura del llibre "Accents".