Guies de lectura

Trobades de Lectura Fàcil en català

Dossier amb activitats per treballar el llibre "Romeo i Julieta".

Material didàctic per treballar el llibre "Sarazad i les mil i una nits", amb activitats per millorar la comprensió lectora, la capacitat lingüística i comunicativa, l'autonomia i la iniciativa.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

Activitat de conversa, a partir de la lectura de "Viu la Festa! Festes i tradicions catalanes", amb la finalitat de reforçar l'aprenentatge i l'ús de la llengua a través de la lectura.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

Activitat de conversa, a partir de la lectura de "Tant de gust... senyor Fabra", amb la finalitat de reforçar l'aprenentatge i l'ús de la llengua a través de la lectura.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

Activitat de conversa, a partir de la lectura de "Pilar Prim", amb la finalitat de reforçar l'aprenentatge i l'ús de la llengua a través de la lectura.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

Activitat de conversa a partir de la lectura d'aquest llibre.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

Activitat de conversa, a partir de la lectura de "Històries de llegenda de Catalunya (quan encara no ho era)", amb la finalitat de reforçar l'aprenentatge i l'ús de la llengua a través de la lectura.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

Activitat de conversa, a partir de la lectura de "El temps de les cireres", amb la finalitat de reforçar l'aprenentatge i l'ús de la llengua a través de la lectura.