Guies de lectura

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Bajo el mismo cielo' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/bajo-el-mismo-cielo/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Los pazos de Ulloa' en un club de Lectura Fácil.
Podeu consultar el llibre en: http://www.lecturafacil.net/book/los-pazos-de-ulloa/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Bailar un tango en Madrid' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/bailar-un-tango-en-madrid/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Romeo y Julieta' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/romeo-y-julieta/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'La Casa de Bernarda Alba' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/la-casa-de-bernarda-alba/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Cyrano de Bergerac' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/es/book/cyrano-de-bergerac1/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Don Quijote de la Mancha' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/don-quijote-de-la-mancha/

Aquesta guia té la finalitat de donar a conèixer les Bones Pràctiques realitzades als Clubs de Lectura Fàcil Lares.

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'El misterio del Camino de Santiago' en un club de Lectura Fàcil.

Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/es/book/el-misterio-del-camino-de-santiago/

Portada del recull de recursos per guiar la lectura i fomentar la conversa de l'adaptació de La fletxa negra

La Fletxa Negra

Recull de recursos per guiar la lectura i fomentar la conversa de l'adaptació de "La Fletxa Negra" de Jaume Serra.