Bibliografia

Aunque me cueste yo también leo

Informe amb informació sobre com fomentar l'hàbit lector en la gent gran gràcies a la Lectura Fàcil.

Anàlisi, normatives internacionals i proposta per elaborar aquesta mterials a Catalunya

Estudi on s'analitza si hi ha la necessitat dels materials de Lectura Fàcil a Catalunya, i on a partir d'alguns exemples europeus, s'exposen els requisits que han de tenir aquests materials per pertànyer a la categoria de "Lectura Fàcil". Ha estat el primer estudi sobre la Lectura Fàcil a Catalunya.

Directiva que té coma objectiu garantir que els llocs web i les aplicacions mòbils dels organismes públics de la Unió Europea siguin accessibles.

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú

Infografia amb els punts més destacats del Decret d'escola inclusiva.

El cas de la Residència per a grans disminuïts psíquics Valldoriolf i la Biblioteca de la Roca del Vallès

Treball de fi de grau.

Directrius d'organització, planificació i dinamització dels clubs de Lectura Fàcil

Treball de fi de carrera.

Llei que tracta l'accés a la informació pública perquè els ciutadans puguin conèixer com es prenen les decisions, com es gasten els fons públics o sota quins criteris actuen les institucions públiques.