Bibliografia

Aquesta guia té la finalitat de donar a conèixer les Bones Pràctiques realitzades als Clubs de Lectura Fàcil Lares.

Portada del TFG amb les dades  d'identificació principals del treball

Treball de Final de Grau de la Universitat de las Palmas de Gran Canaria que realitza una comparativa de les competències del traductor i del treball de l'adaptador a Lectura Fàcil.

Aunque me cueste yo también leo

Estudi sobre l'impacte de la Lectura Fàcil en gent gran amb inici de deteriorament cognitiu.

Anàlisi, normatives internacionals i proposta per elaborar aquesta mterials a Catalunya

Estudi on s'analitza si hi ha la necessitat dels materials de Lectura Fàcil a Catalunya, i on a partir d'alguns exemples europeus, s'exposen els requisits que han de tenir aquests materials per pertànyer a la categoria de "Lectura Fàcil". Ha estat el primer estudi sobre la Lectura Fàcil a Catalunya.

Directiva que té coma objectiu garantir que els llocs web i les aplicacions mòbils dels organismes públics de la Unió Europea siguin accessibles.

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú

Infografia amb els punts més destacats del Decret d'escola inclusiva.

El cas de la Residència per a grans disminuïts psíquics Valldoriolf i la Biblioteca de la Roca del Vallès

Treball de fi de grau.