Bibliografia

Consells per escriure amb claredat tots els documents que publica el personal de la Comissió Europea.

Guia amb recomanacions per realitzar textos fàcils de llegir i accessibles per tothom.

Document elaborat per l'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) que recull les pautes per elaborar materials de Lectura Fàcil.

Document elaborat per l'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) que recull les pautes per elaborar materials de Lectura Fàcil.

Actes

Actes de les primeres Jornades Internacionals de Lectura Fàcil amb un recull de totes les intervencions realitzades aquets dies.

Document elaborat per l'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) que recull les pautes per elaborar materials de Lectura Fàcil.

Directrius Europees per generar informació de Lectura Fàcil

Guia amb les recomenacions per crear informació per a persones amb dificultats lectores.

Directrices Europeas para generar información de Fácil Lectura.

Guia amb les recomenacions per crear informació per a persones amb dificultats lectores

European Guidelines for the Production of Easy-to-Read Information

Guia amb les recomenacions per crear informació per a persones amb dificultats lectores

An important part of reading promotion and in the fight against illiteracy

Resum de la conferència de Bror Tronbacke de la Easy-to-Read Fundation de Suècia.