Bibliografia

Estudi sobre les necessitats i beneficis de la Lectura Fàcil en alumnes nouvinguts.

Respostes europees a les necessitats especials de lectura

Treball de fi de carrera.

Resum de l'avaluació dels clubs de Lectura Fàcil a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Informe de l'avaluació dels clubs de Lectura Fàcil a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Infografia de l'avaluació dels clubs de Lectura Fàcil a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.