Estudis i treballs

Portada del TFG amb les dades  d'identificació principals del treball

Treball de Final de Grau de la Universitat de las Palmas de Gran Canaria que realitza una comparativa de les competències del traductor i del treball de l'adaptador a Lectura Fàcil.

Web de l'estudi Participa, per promocionar la participació de les persones amb discapacitat a la societat.

Aunque me cueste yo también leo

Informe amb informació sobre com fomentar l'hàbit lector en la gent gran gràcies a la Lectura Fàcil.

El cas de la Residència per a grans disminuïts psíquics Valldoriolf i la Biblioteca de la Roca del Vallès

Treball de fi de grau.

Directrius d'organització, planificació i dinamització dels clubs de Lectura Fàcil

Treball de fi de carrera.

Estudi sobre les necessitats i beneficis de la Lectura Fàcil en alumnes nouvinguts.

Respostes europees a les necessitats especials de lectura

Treball de fi de carrera.

Resum de l'avaluació dels clubs de Lectura Fàcil a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.