Estudis i treballs

Web de l'estudi Participa, per promocionar la participació de les persones amb discapacitat a la societat.

Aunque me cueste yo también leo

Informe amb informació sobre com fomentar l'hàbit lector en la gent gran gràcies a la Lectura Fàcil.

El cas de la Residència per a grans disminuïts psíquics Valldoriolf i la Biblioteca de la Roca del Vallès

Treball de fi de grau.

Directrius d'organització, planificació i dinamització dels clubs de Lectura Fàcil

Treball de fi de carrera.

Estudi sobre les necessitats i beneficis de la Lectura Fàcil en alumnes nouvinguts.

Respostes europees a les necessitats especials de lectura

Treball de fi de carrera.

Resum de l'avaluació dels clubs de Lectura Fàcil a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Informe de l'avaluació dels clubs de Lectura Fàcil a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.