Estudis i treballs

Infografia de l'avaluació dels clubs de Lectura Fàcil a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.