Bibliografia

Llei que tracta l'accés a la informació pública perquè els ciutadans puguin conèixer com es prenen les decisions, com es gasten els fons públics o sota quins criteris actuen les institucions públiques.

Llei que tracta la promoció a l'accessibilitat com a instument per l'igualtat dels ciutadans.

Llei que tracta l'accés a la informació pública perquè els ciutadans puguin conèixer com es prenen les decisions, com es gasten els fons públics o sota quins criteris actuen les institucions públiques.

Llei que tracta l'accés a la informació pública perquè els ciutadans puguin conèixer com es prenen les decisions, com es gasten els fons públics o sota quins criteris actuen les institucions públiques.

Criteris per eliminar barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts

Manual amb consells per fer accessible la informació i els continguts d'una exposició a les persones que no hi veuen, que no hi senten o que tenen dificultats de comprensió.

¿Cómo contar con personas con discapacidad intelectual para hacer escritos fáciles de leer y comprender?

Consells per escriure textos fàcils de llegir i comprendre comptant amb la participació de persones amb discapacitat intel·lectual.

Las reglas europeas para hacer información fácil de leer y comprender

Normes per ajudar a les persones a crear informació fàcil de llegir i compendre.

Recomendaciones para profesores para hacer sus cursos fáciles de leer y comprender

Consells per als professors perquè facin cursos fàcils de llegir i comprendre.

Orientaciones para enseñar a escribir documentos fáciles de leer y comprender

Consells per als professors per escriure documents fàcils de llegir i comprendre.

Consells per escriure amb claredat tots els documents que publica el personal de la Comissió Europea.