Euskera

Ortuak erabiltzeko eta ustiatzeko baimenak

Ekimen honi esker, auzotarrek lurra ekologikoki landu ahal izango dute.

Zerbitzua irisgarriagoa, erosoagoa eta erabilgarriagoa egiteko neurri-sorta bat aurreikusi da araudi berrian.

Arau hau oinarrizkoa da Bizkaiko Foru Aldundiak gobernu ona bermatzeko eta interes-gatazkak saihesteko.

Foru sail guztiek beren politika, programa eta ekintzetan bete beharreko lerro batzuk ezartzen ditu arauak.

Aisia eta Desgaitasunen katedraren XXV. Urteurrena

Actualización del Manifiesto por un Ocio Inclusivo con motivo del 25 aniversario de su publicación.

Laguntzailearen dossierra

Guía para ayudar y acompañar a los lectores del libro "Printze Txikia".

Irakurlearentzako dossierra

Actividades para los lectores del libro "Printze Txikia".

Laguntzailearen dossierra

Guía para ayudar y acompañar a los lectores del libro "Zeru beraren azpian".