Bones pràctiques

Premi Bones Pràctiques 2014

El jurat ha destacat:

- La transversalitat del projecte. Tots els alumnes del centre fan tallers de Lectura Fàcil.
- La vinculació de la lectura al projecte curricular del centre.
- L’impacte lector en tots els alumnes.
- L’aposta del centre per la Lectura Fàcil.

Premi Bones Pràctiques 2013

El jurat ha destacat:

- Iniciar la consolidació de la Lectura Fàcil a Esukadi.
- Col·laborar amb diferents entitats i agents socials del territori.

Premi Bones Pràctiques 2013

El jurat ha destacat:

- La col·laboració entre l'Institut Sant Jordi i la Biblioteca Municipal.
- Les activitats proposades i la motivació als alumnes.

Premi Bones Pràctiques 2013

El jurat ha destacat:

- Ser el primer club amb persones amb discapacitat intel·lectual organitzat amb el suport d'una biblioteca pública de Barcelona.
- L'extensió de les activitats complementàries realitzades, així com la globalitat del projecte.
- La creació d'un segon club de Lectura Fàcil.

Premi Bones Pràctiques 2013

El jurat ha destacat:

- L'implicació dels alumnes de dos centres diferents de primària i secundària, amb activitats motivadores i originals per estimular la lectura.
- La metodologia està ben explicada i detallada, i pot ser aplicada a d'altres centres educatius.

Premi Bones Pràctiques 2012

El jurat ha destacat:

- L'iniciativa que parteix del centre i que posteriorment estableix contacte amb la Biblioteca Can Fabra.
- El dinamisme del grup.
- És un grup de gent gran.

Premi Bones Pràctiques 2012

El jurat ha destacat:

- La continuïtat: des de 2009.
- És un projecte més enllà de la lectura.
- Creació d'un document com a guia d'orientació per a altres clubs LF.

Premi Bones Pràctiques 2012

El jurat ha destacat:

- L'entorn on la LF està poc reconeguda.
- Treball en conjunt entre la biblioteca i la residència.

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat ha destacat:

- La innovació (primer club LF a un centre penitenciari).
- La repercussió entre els interns: valorar la lectura, oferir valors, aconseguir espais de socialització, alta participació i baix índex d'absències.
- Els recursos dissenyats i utilitzats durant les sessions.

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat ha destacat:

- Les línies de treball entorn de la lectura: incentivar la comprensió i la reflexió, incorporar visites a la biblioteca i familiaritzar els participants amb l'ús dels seus serveis.
- Incloure la lectura com a oferta formativa.
- Fomentar l’autonomia de les persones amb Síndrome de Down a través de la lectura.
- Despertar el gust per la lectura entre els assistents al club.