Suport a la lectura

Frases per pensar

Dossier per treballar la lectura del llibre "L'aigua del Rif".

Guia didàctica. Primera sessió

Orientacions didàctiques per treballar la lectura del llibre "L'aigua del Rif".

Premi Bones Pràctiques 2012

El jurat ha destacat:

- Pioners: de les primeres biblioteques amb club LF.
- 5 clubs LF: biblioteca escolar oberta a tots els col·lectius LF. Cohesió social.
- Implicació d'entitats del municipi i l'Ajuntament.

Laguntzailearen dossierra

Guia per ajudar i acompanyar als lectors del llibre "Printze Txikia".

Irakurlearentzako dossierra

Activitats per als lectors del llibre "Printze Txikia".

Premi Bones Pràctiques 2018

El jurat ha destacat:

- La innovació: és l’únic club de Lectura Fàcil adreçat a persones amb dany cerebral adquirit.
- La relació que s’ha establert entre l’entitat i la biblioteca.
- La qualitat del treball que fan els dinamitzadors amb els usuaris.
- És un exemple a replicar, amb una molt bona presentació.

Premi Bones Pràctiques 2018

El jurat ha destacat:

- El club de Lectura Fàcil i els materials LF tenen un paper destacat dins del programa educatiu del centre.
- L’esforç per adaptar cada lectura a les diferents discapacitats per tal que tothom guanyi més autonomia lectora.
- La metodologia participativa i l’ampli ventall de recursos per complementar l'activitat lectora amb alumnes amb discapacitat intel•lectual.
- És un bon exemple per a escoles d’educació especial.

Premi Bones Pràctiques 2018

El jurat ha destacat:

- L’aposta integral de l’Ajuntament per promoure accions inclusives amb la voluntat de facilitar la comprensió lectora de tots els ciutadans.
- La qualitat dels materials creats i l’impacte en la ciutadania.
- La bona presentació de la documentació, en format Lectura Fàcil.

Premi Bones Pràctiques 2018

El jurat ha destacat:

- La implicació de les famílies en el foment lector dels seus fills.
- El paper integrador i social de l’activitat, al voltant de la lectura han creat una xarxa de solidaritat i suport per a famílies més necessitades.
- El paper intergeneracional de l’activitat.
- És un model a replicar per a d’altres escoles.

Premi Bones Pràctiques 2017

El jurat ha destacat:

- Creació d’activitats no laborals al Centre Ocupacional.
- Projecte integral.
- Gran quantitat d’activitats paral•leles de qualitat.