Legal

Adaptació de la Ley 6/2018, de 28 de junio, del Voluntariado de Aragón.

La Llei del voluntariat pas a pas

Document per conèixer els drets i els deures de la Llei del voluntariat.

La Llei del voluntariat pas a pas

Document per conèixer els drets i els deures de la Llei del voluntariat.

La Llei del voluntariat pas a pas

Document per conèixer els drets i els deures de la Llei del voluntariat.

La Llei del voluntariat pas a pas

Document per conèixer els drets i els deures de la Llei del voluntariat.

La Llei del voluntariat pas a pas

Document per conèixer els drets i els deures de la Llei del voluntariat.

La Llei del voluntariat pas a pas

Document per conèixer els drets i els deures de la Llei del voluntariat.

Guia per orientar sobre els recursos i serveis per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i les seves famílies.