Administració

Carta de serveis

Carta de serveis del Teatre Segarra i del Auditori Can Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet.

Carta de serveis

Carta de serveis sobre la salut pública i la seguretat alimentària a Santa Coloma de Gramenet.

Carta de serveis

Carta de serveis sobre la neteja i recollida de residus a Santa Coloma de Gramenet.

Carta de serveis

Carta de serveis sobre els parcs i jardins de Santa Coloma de Gramenet.

Carta de serveis

Carta de serveis de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de Santa Coloma de Gramenet.

Carta de serveis

Carta de serveis de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de Santa Coloma de Gramenet.

Carta de serveis

Carta de serveis dels mercats municipals a Santa Coloma de Gramenet.

Carta de serveis

Carta de serveis sobre el medi ambient a Santa Coloma de Gramenet.

Carta de serveis

Carta de serveis de Gramepark (empresa municipal que gestiona serveis relacionats amb l'accés a l'habitatge i amb la construcció, venda i concessió de places d'aparcament) de Santa Coloma de Gramenet.

Carta de serveis

Carta de serveis de Grameimpuls (empresa municipal que promociona l'ocupació i l'activitat empresarial) de Santa Coloma de Gramenet.