Pla municipal per a la igualtat d'oportunitats real i efectiva

És un document que articula les polítiques de l'Ajuntanent destinades a garantir els drets de les dones mitjançant l'aplicació transversal de la perspectiva de gènere.

Fitxa tècnica

Any de publicació: 
2012
Tipologia del document: 
Idioma: 
Format: