Castellà

Document que recull l'estratègia de treball que l'Ajuntament va dur a terme per treballar en favor de la igualtat entre dones i homes de Sestao.

Resumen 2008

Document amb les propostes d'actuació urbanístiques que es desenvoluparan a Donostia-San Sebastián els pròxims 8 o 10 anys.

Si tu no decides qué final deseas para tu vida, otros lo decidirán por ti

Text que recull els drets de les persones malaltes.

Recull els drets dels ciutadans i ciutadanes i els compromisos dels ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets.

Conjunt de polítiques que du a terme l'Ajuntament de Barcelona per promoure, defensar i garantir els drets de les persones homosexuals, transsexuals i bisexuals de la ciutat.

Document que recull les mesures que posarà en marxa l'Ajuntamnet de Barelona per prevenir la discriminació contra les persones musulmanes o que es perceben com a tals, i garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació.