Guia

Publicació que serveix com a instrument pràctic i de consulta per a les juntes de govern de les comunitats de veïns com per a tots els veïns i veïnes de Manlleu. Disposa d'un resum en Castellà, Anglès i Àrab.

Guia didàctica

Orientacions didàctiques per treballar la lectura del llibre "Accents".