Cartell

4 compromisos marcats per les necessitats dels infants i els adolescents

El Govern d’Andorra explica que farà els propers anys per millorar la vida dels més petits i dels més joves.

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú

Infografia amb els punts més destacats del Decret d'escola inclusiva.

Adaptació del Reglament del servei d'autobús urbà de Tarragona en format pòster perquè els usuaris coneguin les normes de civisme.

Adaptació del Reglament del servei d'autobús urbà de Tarragona en format cartell perquè els usuaris coneguin les normes de civisme.

Infografia de l'avaluació dels clubs de Lectura Fàcil a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.