Suport a la lectura

Trobades de Lectura Fàcil en català

Dossier amb activitats per treballar el llibre "Mar i cel".

Material per al professorat

Model d'activitats per desenvolupar les competències bàsiques a partir del llibre "L'illa del tresor".

Trobades de Lectura Fàcil en català

Dossier amb activitats per treballar el llibre "Robinson Crusoe".

Laguntzailearen dossierra

Guia per ajudar i acompanyar als lectors del llibre "Zeru beraren azpian".

Guía para el acompañante lector

Guia per ajudar i acompanyar als lectors del llibre "Bajo el mismo cielo".

Trobades de Lectura Fàcil en català

Dossier amb activitats per treballar el llibre "Romeo i Julieta".

Material didàctic per treballar el llibre "Sarazad i les mil i una nits", amb activitats per millorar la comprensió lectora, la capacitat lingüística i comunicativa, l'autonomia i la iniciativa.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

Activitat de conversa, a partir de la lectura de "Viu la Festa! Festes i tradicions catalanes", amb la finalitat de reforçar l'aprenentatge i l'ús de la llengua a través de la lectura.