Suport a la lectura

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat ha destacat:

- Les línies de treball entorn de la lectura: incentivar la comprensió i la reflexió, incorporar visites a la biblioteca i familiaritzar els participants amb l'ús dels seus serveis.
- Incloure la lectura com a oferta formativa.
- Fomentar l’autonomia de les persones amb Síndrome de Down a través de la lectura.
- Despertar el gust per la lectura entre els assistents al club.

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat a destacat:

- Incentivar la lectura a partir d'editar llibres escrits per alumnes i posar-los a la venda.
- La innovació i originalitat de l'activitat.
- La qualitat dels escrits resultants.
- L'estímul i el foment de la lectura.

Premi Bones Pràctiques 2011

L'escola utilitza la lectura fàcil de manera transversal, amb activitats complementàries
com la creació d'una biblioteca LF al centre o representacions teatrals de les obres llegidas.

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat ha destacat:

- La diversificació del públic destinatari (persones nouvingudes, persones invidents, castellanoparlants, etc.).
- La col·laboració amb altres entitats i programes (CNL, escoles d'adults, plans d'Entorn, etc.).
- Per les activitats complementàries a la lectura, amb integració d'altres clubs de lectura d'edats diverses i activitats de conversa en català per als que tenen un major domini lingüístic.
- Per l'evolució del club i les persones que l'integren.

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat ha destacat:

- La relació entre l'entitat i la biblioteca
- L'evolució del club: es va iniciar a l'entitat i ara es fa a la biblioteca pública. És obert a tothom, es relacionen amb altres clubs de la biblioteca, etc.
- Les activitats creades al voltant de la lectura: tallers de màscares, teatralització, lectures en veu alta, visualització de pel·lícules, treballs d'escriptura, etc.

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat ha destacat:

- El programa de voluntariat per acostar les persones amb discapacitat intel·lectual a la lectura i als llibres.
- Donar a conèixer i aprofitar els recursos que ofereix la biblioteca pública i fomentar el gust per la lectura a col·lectius amb discapacitats.
- Conscienciar la població de les mancances i necessitats d'aquests col·lectius.
- Difondre i implicar la biblioteca en el projecte LF i la col·laboració amb diverses entitats.

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat ha destacat:

- La dedicació i la feina feta en un municipi petit amb pocs recursos.
- La feina d'integració de les persones nouvingudes.
- La creació de xarxa entre la biblioteca i les entitats de col·lectius immigrants del municipi.

Adaptació de l'obra "Els Contes de Canterbury".

Audiollibre

Amb el format àudio, les històries, a més de ser llegides, ara també poden ser escoltades.
Llegit per: Àngels Bronsoms
Producció: Eugènia Torrella
Música i so: Òscar Salvador

Fulleja el llibre

Audiollibre

Amb el format àudio, les històries, a més de ser llegides, ara també poden ser escoltades.
Llegit per: Carmen Parras i Guillem Arnal
Producció: Eugènia Torrella
Música i so: Òscar Salvador

Fulleja el llibre