Bones pràctiques

Premi Bones Pràctiques 2013

El jurat ha destacat:

- Ser el primer club amb persones amb discapacitat intel·lectual organitzat amb el suport d'una biblioteca pública de Barcelona.
- L'extensió de les activitats complementàries realitzades, així com la globalitat del projecte.
- La creació d'un segon club de Lectura Fàcil.

Premi Bones Pràctiques 2013

El jurat ha destacat:

- L'implicació dels alumnes de dos centres diferents de primària i secundària, amb activitats motivadores i originals per estimular la lectura.
- La metodologia està ben explicada i detallada, i pot ser aplicada a d'altres centres educatius.

Premi Bones Pràctiques 2012

El jurat ha destacat:

- L'iniciativa que parteix del centre i que posteriorment estableix contacte amb la Biblioteca Can Fabra.
- El dinamisme del grup.
- És un grup de gent gran.

Premi Bones Pràctiques 2012

El jurat ha destacat:

- La continuïtat: des de 2009.
- És un projecte més enllà de la lectura.
- Creació d'un document com a guia d'orientació per a altres clubs LF.

Premi Bones Pràctiques 2012

El jurat ha destacat:

- L'entorn on la LF està poc reconeguda.
- Treball en conjunt entre la biblioteca i la residència.

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat ha destacat:

- La innovació (primer club LF a un centre penitenciari).
- La repercussió entre els interns: valorar la lectura, oferir valors, aconseguir espais de socialització, alta participació i baix índex d'absències.
- Els recursos dissenyats i utilitzats durant les sessions.

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat ha destacat:

- Les línies de treball entorn de la lectura: incentivar la comprensió i la reflexió, incorporar visites a la biblioteca i familiaritzar els participants amb l'ús dels seus serveis.
- Incloure la lectura com a oferta formativa.
- Fomentar l’autonomia de les persones amb Síndrome de Down a través de la lectura.
- Despertar el gust per la lectura entre els assistents al club.

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat a destacat:

- Incentivar la lectura a partir d'editar llibres escrits per alumnes i posar-los a la venda.
- La innovació i originalitat de l'activitat.
- La qualitat dels escrits resultants.
- L'estímul i el foment de la lectura.

Premi Bones Pràctiques 2011

L'escola utilitza la lectura fàcil de manera transversal, amb activitats complementàries
com la creació d'una biblioteca LF al centre o representacions teatrals de les obres llegidas.

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat ha destacat:

- La diversificació del públic destinatari (persones nouvingudes, persones invidents, castellanoparlants, etc.).
- La col·laboració amb altres entitats i programes (CNL, escoles d'adults, plans d'Entorn, etc.).
- Per les activitats complementàries a la lectura, amb integració d'altres clubs de lectura d'edats diverses i activitats de conversa en català per als que tenen un major domini lingüístic.
- Per l'evolució del club i les persones que l'integren.