Documents adaptats

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Gràcia i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de l'Eixample i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Ciutat Vella i la seva evolució en els darrers anys.

Document que recull les polítiques públiques per al benestar, familiar i social de totes les persones grans de Barcelona.

Document que complementa la Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional. Ofereix mesures per prevenir i combatre l'explotació de persones.

Articula les polítiques sectorials i territorials que garanteixen la prestació de serveis per la inclusió de la ciutadania.

Conjunt de polítiques que du a terme l'Ajuntament de Barcelona per promoure, defensar i garantir els drets de les persones homosexuals, transsexuals i bisexuals de la ciutat.

Conjunt de polítiques que du a terme l'Ajuntament de Barcelona per promoure, defensar i garantir els drets de les persones homosexuals, transsexuals i bisexuals de la ciutat.

Document que recull les mesures que posarà en marxa l'Ajuntamnet de Barelona per prevenir la discriminació contra les persones musulmanes o que es perceben com a tals, i garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació.