Documents adaptats

Adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials a Catalunya.

Adptació a Lectura Fàcil de la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assictència.

Adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència.

Pacte de mútua responsabilitat entre la ciutadania i l'administració per vetllar pels drets i deures de les persones.

Text que explia que poden fer els propietaris per rehabilitar els espais comuns dels edificis d'habitatges.

Document que recull l'estratègia de treball que l'Ajuntament va dur a terme per treballar en favor de la igualtat entre dones i homes de Sestao.

Laburpena 2008

Document amb les propostes d'actuació urbanístiques que es desenvoluparan a Donostia-San Sebastián els pròxims 8 o 10 anys.

Resumen 2008

Document amb les propostes d'actuació urbanístiques que es desenvoluparan a Donostia-San Sebastián els pròxims 8 o 10 anys.

Directiva que lluita contra la discriminació per motius d'origen racial o ètnic a tots els països de la Unió Europea.

Si tu no decideixes quin final desitges per a la teva vida, els altres ho decidiran per tu

Text que recull els drets de les persones malaltes.