Castellà

Temari sobre l'Antic Egipte; la seva història, la seva cultura, la seva religió, etc.

Directiva que té coma objectiu garantir que els llocs web i les aplicacions mòbils dels organismes públics de la Unió Europea siguin accessibles.

Temari i activitats sobre el sistema solar, els planetes interiors, els planetes exteriors, els asteroides, etc.