Administració

Adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència.

Pacte de mútua responsabilitat entre la ciutadania i l'administració per vetllar pels drets i deures de les persones.

Text que explia que poden fer els propietaris per rehabilitar els espais comuns dels edificis d'habitatges.

Document que recull l'estratègia de treball que l'Ajuntament va dur a terme per treballar en favor de la igualtat entre dones i homes de Sestao.

Laburpena 2008

Document amb les propostes d'actuació urbanístiques que es desenvoluparan a Donostia-San Sebastián els pròxims 8 o 10 anys.

Resumen 2008

Document amb les propostes d'actuació urbanístiques que es desenvoluparan a Donostia-San Sebastián els pròxims 8 o 10 anys.

Directiva que lluita contra la discriminació per motius d'origen racial o ètnic a tots els països de la Unió Europea.

Si tu no decideixes quin final desitges per a la teva vida, els altres ho decidiran per tu

Text que recull els drets de les persones malaltes.

Si tu no decides qué final deseas para tu vida, otros lo decidirán por ti

Text que recull els drets de les persones malaltes.