Administració

Carta de drets i deures de Barcelona

Amb aquesta carta l'ajuntament procura garantir la convivència ciutadana i el civisme a la ciutat de Barcelona.

Document que descriu com treballen els serveis socials i educatius del poble.
Inclou traduccions al espanyol, anglès, francès, rus i àrab.

Tenim dret a participar i exercir la nostra ciutadania

Document que explica què és el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya.

Document que recull les opinions dels infants i adolescents que estan acollits en una família o viuen en un centre.
Inclou una traducció a l'espanyol i una traducció a l'anglès.

Observació general del Comitè dels Drets de l'Infant (2011)

L'article 19 de la Convenció recull el drets dels infants a viure sense cap tipus de violència. Aquesta Observació explica en detall el contingut de l'article i estableix les pautes perquè els estats n'assegurin el compliment.

Document que posa a l'abast dels nens, nenes i adolescents de Catalunya, els objectius de les polítiques d'infància i adolescència per als propers anys, així como les mesures per assolir aquests objetcius.

Document que recull el compromís de més de 70 entitats referents i de tots els partits polítics representats al Parlament de Catalunya amb l'objectiu comú d'impulsar acturacions que garanteixin el benestar, la qualitat de vida i reforcin el paper actiu dels infants i adolescents a la societat.

Adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat a Catalunya.

Adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials a Catalunya.

Adptació a Lectura Fàcil de la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assictència.