Administració

Adaptació de la Ley de Acceso a la Información Pública de la República de El Salvador.

Visita al casco antiguo del barrio de Les Corts de Barcelona

Document amb informació sobre els punts més emblemàtics del districte de Les Corts.

Decisions informades, decisions compartides

Tríptic que informa sobre els diferents tractaments, els seus riscos i els seus beneficis per ajudar a prendre una decisió informada, responsable i compartida amb els professionals de la salut.

Decisiones informadas, decisiones compartidas

Tríptic que informa sobre els diferents tractaments, els seus riscos i els seus beneficis per ajudar a prendre una decisió informada, responsable i compartida amb els professionals de la salut.

Primer Plan Municipal de Accesibilidad 2011-2014

Resum del Primer Plan Municipal de Accesibilidad del Ajuntament de Valladorid, per millorar l'accessibilitat al municipi.

La Cultura Trenca Barreres és una exposició de fotografies sobre cultura inclusiva i accessible. Aquest document es un fotollibre amb un recull de les fotografies més destacades que formen part de l'exposició, i també inlcou el decàleg.

Document que recull les accions que es duran a terme a Terrassa per tal de garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de les persones amb capacitats diverses.

Adaptació del Reglament del servei d'autobús urbà de Tarragona en format pòster perquè els usuaris coneguin les normes de civisme.

Adaptació del Reglament del servei d'autobús urbà de Tarragona en format cartell perquè els usuaris coneguin les normes de civisme.