Administració

La Llei del voluntariat pas a pas

Document per conèixer els drets i els deures de les persones voluntàries.

La Llei del voluntariat pas a pas

Document per conèixer els drets i els deures de les persones voluntàries.

La Llei del voluntariat pas a pas

Document per conèixer els drets i els deures de les persones voluntàries.

La Llei del voluntariat pas a pas

Document per conèixer els drets i els deures de les persones voluntàries.

Directiva que té coma objectiu garantir que els llocs web i les aplicacions mòbils dels organismes públics de la Unió Europea siguin accessibles.

Actuacions desenvolupades pel Departament d'ensenyament basades en els principis d'inclusió, normalització, escola per a tots i atenció personalitzada.

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú

Informació amb els punts més importants sobre el decret de l'escola inclusiva.

Manual i guia d'autoavaluació

Document per oferir a les entitats sense ànim de lucre criteris i indicadors que els permetin avaluar la transparència i la qualitat de la informació de les seves pàgines web.

Llei que tracta l'accés a la informació pública perquè els ciutadans puguin conèixer com es prenen les decisions, com es gasten els fons públics o sota quins criteris actuen les institucions públiques.

Llei que tracta la promoció a l'accessibilitat com a instument per l'igualtat dels ciutadans.