Documents adaptats

La Llei del voluntariat pas a pas

Document per conèixer els drets i els deures de les persones voluntàries.

Manual i guia d'autoavaluació

Document per oferir a les entitats sense ànim de lucre criteris i indicadors que els permetin avaluar la transparència i la qualitat de la informació de les seves pàgines web.

Memòria de l'empresa municipal PUMSA de l'any 2017 amb els seus objectius, les activitats realitzades i els seus resultats econòmics.

Guia per orientar sobre els recursos i serveis per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i les seves famílies.

Guía práctica

Guia de comunicació senzilla per a usuaris no professionals per elaborar escrits útils per a la vida quotidiana.

Patrimonio de la Humanidad

Guia per visitar la ciutat de Salamanca.

Un servei d'atenció a les persones

Guia del servei Atendo que ofereix Renfe per als viatgers amb necessitats de suport o amb discapacitat.