Català

Trobades de Lectura Fàcil en català

Dossier amb activitats per treballar el llibre "Mar i cel".

Material per al professorat

Model d'activitats per desenvolupar les competències bàsiques a partir del llibre "L'illa del tresor".

Trobades de Lectura Fàcil en català

Dossier amb activitats per treballar el llibre "Robinson Crusoe".

Trobades de Lectura Fàcil en català

Dossier amb activitats per treballar el llibre "Romeo i Julieta".

Material didàctic per treballar el llibre "Sarazad i les mil i una nits", amb activitats per millorar la comprensió lectora, la capacitat lingüística i comunicativa, l'autonomia i la iniciativa.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

Activitat de conversa, a partir de la lectura de "Viu la Festa! Festes i tradicions catalanes", amb la finalitat de reforçar l'aprenentatge i l'ús de la llengua a través de la lectura.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

Activitat de conversa, a partir de la lectura de "Tant de gust... senyor Fabra", amb la finalitat de reforçar l'aprenentatge i l'ús de la llengua a través de la lectura.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

Activitat de conversa, a partir de la lectura de "Pilar Prim", amb la finalitat de reforçar l'aprenentatge i l'ús de la llengua a través de la lectura.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

Activitat de conversa a partir de la lectura d'aquest llibre.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

Activitat de conversa, a partir de la lectura de "Històries de llegenda de Catalunya (quan encara no ho era)", amb la finalitat de reforçar l'aprenentatge i l'ús de la llengua a través de la lectura.