Català

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat ha destacat:

- El programa de voluntariat per acostar les persones amb discapacitat intel·lectual a la lectura i als llibres.
- Donar a conèixer i aprofitar els recursos que ofereix la biblioteca pública i fomentar el gust per la lectura a col·lectius amb discapacitats.
- Conscienciar la població de les mancances i necessitats d'aquests col·lectius.
- Difondre i implicar la biblioteca en el projecte LF i la col·laboració amb diverses entitats.

Premi Bones Pràctiques 2011

El jurat ha destacat:

- La dedicació i la feina feta en un municipi petit amb pocs recursos.
- La feina d'integració de les persones nouvingudes.
- La creació de xarxa entre la biblioteca i les entitats de col·lectius immigrants del municipi.

Adaptació de l'obra "Els Contes de Canterbury".

Audiollibre

Amb el format àudio, les històries, a més de ser llegides, ara també poden ser escoltades.
Llegit per: Àngels Bronsoms
Producció: Eugènia Torrella
Música i so: Òscar Salvador

Fulleja el llibre

Audiollibre

Amb el format àudio, les històries, a més de ser llegides, ara també poden ser escoltades.
Llegit per: Carmen Parras i Guillem Arnal
Producció: Eugènia Torrella
Música i so: Òscar Salvador

Fulleja el llibre

Audiollibre

Amb el format àudio, les històries, a més de ser llegides, ara també poden ser escoltades.
Llegit per: Àngels Bronsoms
Producció: Eugènia Torrella
Música i so: Òscar Salvador

Fulleja el llibre

Audiollibre

Amb el format àudio, les històries, a més de ser llegides, ara també poden ser escoltades.
Llegit per: Carmen Parras i Guillem Arnal
Producció: Eugènia Torrella
Música i so: Òscar Salvador

Fulleja el llibre

Audiollibre

Amb el format àudio, les històries, a més de ser llegides, ara també poden ser escoltades.
Llegit per: Sílvia Llorente
Introducció i presentació llegides per: Àngels Bronsoms
Producció: Eugènia Torrella
Música i so: Òscar Salvador

Fulleja el llibre

Audiollibre

Amb el format àudio, les històries, a més de ser llegides, ara també poden ser escoltades.
Llegit per: Àngels Bronsoms
Producció: Eugènia Torrella
Música i so: Òscar Salvador

Fulleja el llibre

Audiollibre

Amb el format àudio, les històries, a més de ser llegides, ara també poden ser escoltades.
Llegit per: Marta Torrella i Helena Ros
Introducció llegida per: Àngels Bronsoms
Producció: Eugènia Torrella
Música i so: Òscar Salvador

Fulleja el llibre